Hjem

    Yderbyskolen - et dagbehandlingstilbud


Kontakt os:

Yderbyskolen

Cvr. nr: 26924065

Yderbygade 5

4583 Sj. Odde

Tlf.: 59 32 70 58


Skoleleder Steen Noes: Tlf: 23 31 76 18

Souschef Kamille Dorthe Semine Christensen:

Tlf: 60 30 93 06


MAIL: yderby@post.tele.dk

Om skolen:

Yderbyskolen er et skole/behandlingstilbud, der er etableret med det formål, at tilbyde behandling til børn og unge med særlige behov, hvor mulighederne i Folkeskolen og dennes specialundervisning er opbrugte.


Størstedelen af vore elever er basalt normalt begavede med indlærings-vanskeligheder og adfærdsproblemer, der kan føres tilbage til psykosociale årsager. Enkelte har fået diagnosticeret  neurologiske vanskeligheder som fx. Tourettes / Aspergers syndrom som komplicerende faktor.


Fælles for vore elever er, at de har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig, og de kan for størstedelens vedkommende ikke rummes i det almindelige skolesystem. Vores fornemste opgave er at bringe alle elever så langt som muligt, både fagligt og socialt. Der er mulighed for, at tage eksamen i fuld fagrække. Vi samarbejder med Nordskolen, Grundtvigsvej, hvor eleverne fysisk aflægger prøve. Læs mere om vores resultater her.


Tur til Grækenland 2019.

Læs mere her.

Undervisning:

Vi forsøger at møde eleverne der hvor de er når de starter på skolen. Langt de fleste elever har været igennem problematiske undervisningsforløb inden de starter på Yderbyskolen og de er derfor ofte meget nederlagsprægede i forhold til at modtage undervisning.


Vi forsøger at medinddrage eleven i planlægningen af undervisning så eleven selv er med til at lave deres undervisningsplan. Hvis det viser sig at eleven har svært ved at vurdere egene evne eller ikke kan overholde de aftaler der er indgået, ændrer vi planerne.


Der er vigtigt for os at eleverne mærker at vi tror på dem og at vi ved at de gør hvad vi kan. Vi forsøger at favne eleverne frem for at sætte ultimative krav som de har svært ved at leve op til.


Læs mere om undervisning ved at vælge punktet i menuen.

Det bestræbes, at alle oplysninger på denne hjemmeside er så korrekte som muligt, men der tages forbehold for fejl.